Házirend

Házirend

Wake Up! fitness center házirren

A Wake up fitness center továbbiakban:˝Wake up fitness˝ tulajdonos és üzemeltetője:

 • Cégnév: For smile Logistics Bt.továbbiakban: „üzemeltető”
 • Székhely: 2440 Százhalombatta Ilonka u.71.,
 • Cégjegyzékszám: 13-06-036652,
 • Adószám:20658722-2-13,
 • Wake up fitness center címe: 2440 Százhalombatta Dunafüredi út 5.

A Wake up fitness területe csak rendeltetésének megfelelően használható, és használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

A Wake up fitness terem területén TILOS:

 • a dohányzás és az alkohol fogyasztása,

 • az olyan tevékenység, amely a Wake up fitness szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,

 • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;

 • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele;

 • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.

Szabályok:

A Wake up fitness sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet. Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja a Wake up fitness házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az Üzemeltető munkatársai ellenőrzik. az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is. A  Wake up  fitness sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A használó az adatai megadásával hozzájárulását adja személyes adatainak jelen célra történő rögzítéséhez. A vendégek adatait az 1992. évi LXII. törvény alapján kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adja ki. Az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait.  Üzemeltető jogosult a személyi adatok helyességének ellenőrzése céljából a vendég személyi azonító igazolványait adategyeztetés céljából elkérni.

Amennyiben a Használó a jelen Házirend szabályait, illetve az általánosan elfogadott viselkedési szabályokat megszegi az Üzemeltető figyelmezteti a szabálytalankodót és felhívja a szabálytalankodó magatartás abbahagyására. A figyelmeztetés eredménytelensége esetén az Üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából  ideiglenesen vagy véglegesen – kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetve más hatósági szervezet segítségét kérni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel, kártérítéssel nem élhet

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés. A Wake up fitness üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

A talált tárgyakat minden vendég a Wake up fitness recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni. A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti. A Wake up fitness jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon a Wake up center recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

A vendég számára belépéskor átadott eszközöket öltözőszekrény kulcs, törölköző, sportfelszerelések, stb. köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában teljes anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

Fitness terem :

 • 14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a fitness terem területén. 14-16 év közötti gyermek a sportterekben szülői vagy edzői felügyelet mellett tartózkodhat. A gyermek által okozott károkért a gyermek törvényes képviselője felelős.

 • A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!

 • A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital.

 • A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

 • Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően, a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.

 • A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.

 • Az eszközök használatát a Wake up fitness  dolgozói segítik és ellenőrzik.

 • Edzés közben a törölköző használata ajánlott!

 • Kérjük kedves vendéginket, hogy amennyiben le kívánják mondani a személyi edzésüket, azt tegyék meg az időpont előtt legkésőbb 24 órával. Köszönjük!

Aerobik termek:

 • Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni

 • A csoportos órákra ( Aerobik, gerinc torna,) nincsenek fix, foglalt helyek, a vendégek az érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be.

 • A Spinning 10+1 edző és más speciális órákra ( TRX, Crosstraining ) előre be kell jelentkezni a recepción.  Amennyiben a foglalással jelentkező  vendég az óra kezdésekor nem jelenik meg a teremben, úgy foglalása érvénytelenné válik, a helyét mások elfoglalhatják, és óra díját ebben az esetben is ki kell fizetnie.

Szauna:

 • Törölköző és papucs használata kötelező! Mindig terítsünk törölközőt a szauna padra, amire ráülünk.

 • Higiéniai okokból kezdje a szaunázást egy frissítő tusolással.

 • A szauna használata, csak egészséges embernek javasolt! Amennyiben valamilyen komoly betegségben szenved-, vagy akut szív,vagy/és keringési problémái vannak – szaunázás előtt feltétlenül kérje ki az orvosa véleményét.

 • A fertőző bőrbetegségben, nyílt sebekkel szenvedők a szaunát nem használhatják!

 • Ittas állapotban lévőknek a szauna használata nem engedélyezett!

 • Csak addig tartózkodjunk a melegben, ameddig jólesik.

 • Élettanilag a javasolt időintervallum, amit a szaunában egyhuzamban eltöltünk: 10-15 perc (kezdőknek javasolt 8-10 perc).

 • Ha bármilyen problémás helyzetet észlel, azonnal forduljon a recepcióshoz!

 • Az üzemeltető  indokolt esetben (műszaki okok, rendezvény stb. esetén) jogosult a wellness teljes vagy részleges lezárására, ezért  a vendégeknek kártérítéssel nem tartozik.

Parkolás:

 • A Wake up fitness területén parkoló személygépkocsikért, az azokban bekövetkező káreseményekért az Üzemeltető anyagi felelősséget nem vállal!

Nyitva tartás

 • Hétfő-péntek:  7:00 – 21:00
 • Szombat       :   8:00 – 15:00
 • Vasárnap     :   ZÁRVA

Rendkívüli esemény

 • A Wake up fitness területén  történt bármilyen rendkívüli eseményről elsőként a recepciót kell értesíteni haladéktalanul valamint az esemény természetére tekintettel késedelem nélkül értesítendő:

 • Rendőrség 107

 • Mentők (baleset esetén) 104

 • Tűzoltóság (tűz esetén) 105

 • Általános segélyhívó:112

E Házirendet az Üzemeltető bármikor jogosult saját belátása szerint módosítani és kiegészíteni.

Százhalombatta, 2014. április 02.

              Tulajdonos:

FOR SMILE LOGISTICS BT.

Cégjegyzékszám: 13-06-036652

Székhely: 2440 Százhalombatta Ilonka u. 71.

Adószám: 20658722-2-13